Pařížské zlomky Dalimilovy kroniky - výstava na lysickém zámku

Výstava

  • Lysice ()
  • 2. 5. 2017–27. 7. 2017
  • 9.00–16.00

Výstava tapisérií Věry Mičkové, renesanční salónek vedle návštěvnické pokladny. Vernisáž proběhne 3. 5. 2017 v 17.00 hodin. Vstup volný.

plakat_tapiserie_.pdf

Jeden z největších objevů z posledních let - středověký, latinsky psaný rukopis Pařížského zlomku Dalimilovy kroniky z třicátých až čtyřicátých let 14. století, byl získán v roce 2005 v aukční síni Piasa v Paříži pro Národní knihovnu České republiky. V Olomouci byl originál Pařížského zlomku vystaven v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v roce 2006. Každému je známo, že Dalimilova kronika z počátku 14. století, je nejstarší česky psanou a veršovanou kronikou a jedním ze základních děl českého dějepisectví. Nově objevený latinský překlad, je pouhým zlomkem původního rukopisu a představuje pouhou desetinu celého textu (6 úplných a 5 neúplných kapitol). Dochovaný Pařížský zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila, byl zhotoven s největší pravděpodobností pro mladého krále Karla IV., v době jeho pobytu v Itálii, v letech 1331 - 1333. Rukopis je italského původu, svědčí o tom jak písmo, tak bohaté iluminace, které svým stylem spadají do okruhu boloňské školy. Dvacet nádherných iluminací inspirovalo olomouckou textilní výtvarnici Věru Mičkovou k vytvoření jejich replik - totiž převedení linií těchto italských středověkých iluminací do tkané tapisérie.

Autorka gobelínů Věra Mičková (*1942) žije v Olomouci. Zabývá se kromě pedagogické činnosti po léta tkaním gobelínů, kterých vytvořila asi 200. Její největší prací je replika Tapisérie z Bayeux, kterou utkala v letech 2004 - 2007 a vystavila v Olomouci, Praze a Brně.