Thálie s Antonií výstava o lysickém zámeckém divadle

Výstava

Výstava o lysickém zámeckém divadle v rámci tématického roku NPÚ "Rok osvícenecké šlechty".

Renesanční salonek vedle návštěvnické pokladny, otevřeno v řádných otevíracích hodinách zámku.

Vstup volný. 

Poslední letošní výstava v renesančním salónku lysického zámku se věnuje jedné z významných šlechtických osobností a fenoménu původnímu šlechtickému divadlu.

Antonie Piati hraběnka Dubská (1773-1843) majitelka lysického panství, je označována jako jedna z předních žen pozdního osvícenství na Moravě. Byla velmi vzdělaná, ovládala několik jazyků, zajímala se o přírodní vědy, architekturu a malovala. Projevila se také jako osvícená podnikatelka, zajímala se o vše nové a pokrokové. K divadlu měla velmi blízko, hrála a také sama psala divadelní hry. Nechala přestavět zámecké divadlo v severním křídle zámku.

Zámecké divadlo v Lysicích má dlouhou tradici, za dobu jeho existence od roku 1790 do roku 1900 se tu odehrálo přes 90 her ve 104 představeních. Hrála se dobová dramatická tvorba, ale také hry, které sepsali šlechtici a sami v nich také hojně vystupovali. Velkou pozornost věnoval technickému a scénickému vybavení také syn a majorátní pán hrabě Emanuel Dubský (1806-1881). V roce 1902 však v prostorách nad divadlem vypukl požár, který nenávratně zničil celé divadlo včetně bohaté garderoby. Přesto se podařilo najít dostatek pramenů, které dokládají význam a proslulost místního zámeckého divadla.

Výstava je realizována v rámci Roku osvícenské šlechty, který vyhlásil NPÚ na rok 2021.