Zahájení návštěvnické sezóny 2019 na zámku Lysice s novinkou

O tomto víkendu 30. 3. a 31. 3. 2019 bude zahájena letošní návštěvnická sezóna i na státním zámku Lysice u Boskovic. Novinkou pro letošní sezónu je otevření zrestaurované sala terreny, tedy zahradního salónu, který se nachází nad severním křídlem hlavní zámecké budovy.

Přesně před rokem začalo restaurování interiérů saly terreny (záchranné práce malby a detailní restaurátorský průzkum probíhaly v letech 2004, 2008 a 2014), hodnota zakázky je 4,2 miliónů korun z dotace MK ČR (SMVS). Unikátní manýristická malířská výzdoba technikou fresco secco se tak dočkala obnovy torzálních, netradičních zachycení marín, mořských živočichů i vedut měst. Námět je odkazem na kavalírskou cestu tehdejších šlechtických majitelů lysického zámku, panství a stavitelů tohoto sálu Březnických z Náchoda. Současně s malbou byla restaurována mozaiková dlažba a výzdoba z umělého mramoru, pocházející z 19. století.

Návštěvníci tak budou mít možnost, bez vstupného obdivovat restaurovaný interiér saly terreny v sobotu 30. 3. 2019 od 10.00 do 16.00 hodin. Další mimořádnou možnost nahlédnout do památkového prostoru s ojedinělou výzdobou budou mít návštěvníci až 13. 4. t. r. v rámci Dne památek. Správa zámku plánuje zařadit další návštěvy sálu už jen jako součást komentovaných prohlídek zámecké zahrady a zahradnictví, především ale bude od června sloužit jako reprezentační prostora pro pořádání svatebních obřadů a koncertů dobové hudby.

Sala terrena (z italštiny přízemní sál), je otevřená architektonická stavba charakteristická pro barokní palácové a zámecké zahrady. Je to sál situovaný v přízemním podlaží, většinou v hlavní ose zámku nebo paláce, jeho prostor je otevřen, klasicky arkádou o třech obloucích, do zahrady, která je ve stejné úrovni. Sala sloužila pro relaxaci, svačiny, koncerty apod. Bývá reprezentačně vyzdobena.

Státní zámek Lysice, národní kulturní památka – původně vodní tvrz přebudovaná na renesanční zámek, dnes v.barokně klasicistní úpravě láká návštěvníky k prohlídce bohatě zařízeného venkovského šlechtického sídla v historizujících slozích. Prohlídkové trasy zavedou návštěvníka do zbrojnice, střelnice s ručně malovanými střeleckými terči, představí sbírku japonského a čínského umění, ale také příběh diplomata a cestovatele, fregatního kapitána Erwina Dubského, či známé rakouské spisovatelky Marie von Ebner Eschenbach, rozené hraběnky Dubské. K návštěvě láká i terasovitě založená zámecká zahrada s unikátní kolonádou s krytou pergolou. Loni navštívilo lysický zámek více než 33 tisíc návštěvníků.

Bližší informace na našich www.zamek-lysice.cz, nebo u kastelánky zámku Bc. Martiny Rudolfové na lysice@npu.cz nebo 606373553.

Připojené foto zrestaurované manýristické malby: Mgr. Pavla Štusáková Martínková

 

Fotografie ke stažení