Jiřiny a pimprlata - výstava na lysickém zámku ve dnech 1. - 3. 9. 2017 - potěšili!

Výstavu nepřeberného množství druhů rostlin, především jiřin, ale i dalších druhů květin, spolu s krásnými loutkami, shlédli návštěvníci lysického zámku minulý víkend. Zájem o vyzdobené interiéry I. patra, byl obrovský. Stejně tak o pěstitelskou přehlídku jiřin v salle terreně lysické zámecké zahrady, kterou zprostředkoval ČSZ Dagla.