Oprava fasády lysického zámku - září 2017

Celé září 2017 probíhá oprava fasády lysického zámku. Jedná se o obnovu truhlářských prvků, tedy nátěry oken západní a jižní fasády hlavní zámecké budovy a také lokální opravy samotné fasády, především říms a dalších zdobných částí, které za 21 let od poslední obnovy, došly v extrémních povětrnostních podmínkách jižního křídla k újmě.