Erwin Dubský diplomat z lysického zámku

V rámci projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii bude ve dnech 15. 5. 2018 až 31. 10. 2018 prohlídková trasa I. doplněna o zajímavé artefakty z cest diplomata a korvetního kapitána Erwina Dubského

Obohacení Erwinovy knihovny o unikátní předměty z Erwinovy sbírky.

V prostoru knihovny jsou instalovány reprodukce fotografií, které Erwin nakupoval v průběhu velké cesty kolem světa mezi lety 1874–6. Je to pell-mell fotografií z různých destinací, které navštívil (Japonsko, obě Ameriky, Singapur, Hong Kong atd.). Originály fotografií, kterých je 506 kusů v devíti albech, jsou uloženy v tmavém a chladném depozitáři, jelikož jsou to fotografie historicky velmi cenné, vyrobené technikou albuminového tisku a přísný systém ochrany neumožňuje originály exponovat na světle. Mezi autory těchto fotografií například patří: fotografie z Japonska – Ueno Hikoma, Ichida Sota, evropané – Michael Moser, Raimund von Stillfried-Ratenicz. Autory fotografií z ostatních míst zatím neznáme.

Albuminový papír (bílkový papír) je historický materiál pro zhotovování fotografických pozitivů z negativu. Tímto pojmem se označuje i celý proces zhotovování – albuminový tisk. Je založen na vytvoření světlocitlivé vrstvy chloridu stříbrného, fixovaného do albuminu z vaječného bílku. Vynalezl jej Louis Désiré Blanquart-Evrard v roce 1850. Albuminový papír se stal dominantní technologií zhotovování pozitivů po prakticky celou druhou polovinu 19. století. U tohoto postupu neprobíhá vyvíjení ve speciální lázni, ale obraz vzniká během osvitu a proces je ukončen pouze ustálením.

     Na předním stole je malé červené album fotografií, které zřejmě patřilo Matyldě Dubské. V tomto albu najdeme převážně podobenky jejích dětí (Alfons, Zbino, Ulrika, Marie, Ludwiga, Quido…. a také Erwin (na předposlední straně v námořnické pláštěnce). Album s kresbami je velmi zajímavým dokladem toto, jak zručnými kreslíři všichni tito sourozenci byli. Mezi kresbami Oskarovými, Mariinými můžeme najít i kresby Erwinovy. Album je otevřeno na stránce, kde Erwin kreslil studie lidských tváří a jeho milované lodě.

     Na zadním stole jsou předměty vesměs sběratelského charakteru. Pochází z Japonska (porcelánová váza s emailovými aplikacemi, cloisonné dóza a váza, sošky z mramoru, trepky z barvené slámy, barevné tisky na japonském krepovém papíře v dřevěné schráně, dřevěný lakovaný kalíšek, lakované dózy…), dále dvě dózy ze šustí – kulatá se špičatým víkem a oválná jsou z Afriky. Datovat tyto předměty můžeme do poloviny 19. století. Sběratelskou vášeň u Erwina mohl podpořit mimo jiné i jeho domácí učitel Moriz Wilhelm Trapp, kustod Františkova muzea v Brně, konzervátor a od roku 1875 kurátor Ústřední komise pro zachování uměleckých a historických památek, znamenitý kreslíř, malíř erbů, kaligraf a znalec květin.

     Ústředním kusem je, pod skleněným poklopem, mumifikovaná hlava a ruka ženy. Je velmi pravděpodobné, že si hrabě Erwin mumii přivezl z Egypta, který v roce 1855 navštívil. K této kuriozitě lze říci toto: ještě v roce 1948 je na lysickém zámku v dobovém tisku zmiňovaná mumie v rámci zámeckých sbírek. Kam se poděla mumie a nepochybně i velká část původní Erwinovy sbírky po konfiskaci zámku, lze jen odhadovat. Domněnkou může být, že po příchodu Národní kulturní komise na zámek v 50. letech 20. století, bylo tehdejšími členy rozhodnuto některé předměty z uměleckořemeslného prostoru zámku „vyřadit“…. Tak zřejmě došlo k přesunu mumie, mineralogické sbírky a některých zoologických preparátů do místní školy k edukačním účelům, kde jsou uloženy dodnes. Škola E. Beneše v Lysicích nám laskavě mumii zapůjčila.

Nové zboží s tématem diplomatických cest, které je ke koupi v návštěvnické pokladně: pastelkyv plechovém pouzdře, tužky v plechovém pouzdře a hořká a mléčná čokoláda.