Dne 10. 6. 2018 proběhl víkend otevřených zahrad na zámku Lysice

Zámek Lysice se připojil k projektu Víkend otevřených zahrad.

V rámci této akce proběhly odborné komentované prohlídky zámecké zahrady a zahradnictví s fíkovnou a oranžerií. Prohlídky byly vedeny v češtině a v němčině. Akce se setkala s velkým zájmem, české prohlídky byly plně obsazeny.

Více o projektu na: www.vikendyotevrenychzahrad.cz

a také na: www.dozahrad.cz