Ve dnech 8. a 9. 6. 2019 proběhl víkend otevřených zahrad na zámku Lysice

Zámek Lysice se připojil k projektu Víkend otevřených zahrad.

V rámci akce Víkend otevřených zahrad společně s programem přeshraničního projektu, který zve do zahrad Jižní Moravy a Dolního Rakouska proběhly odborné komentované prohlídky zámecké zahrady a zahradnictví s fíkovnou a oranžerií. Zámeckou zahradu navštívilo ve čtyřech komentovaných prohlídkách přes 230 návštěvníků. Dalších 289 návštěvníků si o uplynulém víkendu prošlo zámeckou zahradu a zrestaurovanou salu terrenu.

Více o projektu: www.dozahrad.cz