Kolonáda rozmanitosti – projekt na obnovu původního stavu zámecké zahrady na zámku Lysice

Rozsáhlý projekt, jehož úkolem je vrátit zámeckou zahradu národní kulturní památky státního zámku Lysice do její historické podoby

Kolonáda rozmanitosti právě takto je označen velký projekt, na kterém se již v prováděcí fázi v těchto dnech finišuje a jehož realizace by v dohledné době mohla vrátit zámeckou zahradu národní kulturní památky státního zámku Lysice do její historické podoby. Obnova na základě tohoto projektu by se však nedotkla jen zámecké zahrady, ale rovněž zámeckého zahradnictví, jediného zpřístupněného zámeckého zahradnictví u nás. Toto zahradnictví zahrnuje jeden z evropských unikátů, technickou památku – fíkovnu s posuvnou střechou, která by v budoucnu sloužila svému účelu a byla návštěvníkům zpřístupněna.

Připravují se tedy projekty stavebních prací (obnova grotty, ohradních zdí, sloupů kolonády, provozního zázemí zahradnictví, nových závlah včetně vlastní studny, zásobních nádrží na vodu ze střech, inženýrských sítí, postavení kopie původní novogotické koroptvárny nad zahradnictvím), ale také nových výsadeb trávníků i květin a dřevin podle bohatého ikonografického materiálu, který máme k dispozici. Zahrada by tak měla získat podobu zahrady takové, jak vypadala koncem 19. století, včetně plné a bohaté sochařské výzdoby, altánků i voliéry.

Pokud se podaří získat co nejdříve potřebné prostředky na realizaci tohoto projektu v odhadnuté částce přes 100 mil. Kč, mohli bychom mít za dva a půl roku na Jižní Moravě druhou obnovenou historickou zahradu. Na té první, tedy Panské zahradě státního hradu Pernštejna už se začalo letos intenzivně pracovat.

Snímky níže ukazují jednak historickou podobu zahrady lysického zámku, ale také vizualizaci návrhu projektu na střední parter (francouzský) zdejší zahrady.