Zámek Lysice otevírá návštěvníkům nejen brány zámku, ale také zrestaurovanou salu terrenu

Sala terrena na zámku Lysice

Po náročném restaurování bude sala terrena opět přístupná veřejnosti

V sobotu 30. 3. 2019, kdy zahájíme letošní návštěvnickou sezónu, zveme od 10.00 do 16.00 hodin návštěvníky k volné prohlídce  sala terreny, zahradního salónu, který se nachází nad severním křídlem lysického zámku. Unikátní interiér této stavby byl restaurován rok a práci restaurátorů, kteří pracovali na obnově fragmentů manýristické malby nezvyklého námětu, mozaikové podlahy i prvků z mramoru, jako je například krb s reliéfem, si můžete prohlédnout mimořádně právě ve výše uvedeném termínu. Sál bude sloužit jako místo pro konání svatebních obřadů, koncertů a návštěvníci jím budou procházet v rámci komentovaných prohlídek zámeckou zahradou a zahradnictvím. Volně bude sala terrena opět přístupná až 13. 4. 2019 v rámci Dne památek.

plakát ke stažení zde: sala_pdf.pdf