Putování lysické labutě...

Mnozí z pravidelných návštěvníků zámeckého areálu si asi povšimli, že hladinu vodního příkopu před zámkem zdobí pouze jeden labutí pár a že jedna labuť ubyla. Nebojte se, nic zlého se s ní nestalo, ale protože i labutí dorost má včas opustit rodné hnízdo a rodiče jí to dávali dost najevo, našli jsme jí nový domov.

V současné době už spokojeně pluje na hladině tzv. Dlouhého rybníka v Podzámecké zahradě v Kroměříži a není sama. Chystá se hnízdit a díky ní a vstřícnosti kolegů z Arcibiskupského zámku a zahrad v  Kroměříži se elegantní labutě po dlouhé době vrátili i na tuto vodní plochu. A náš lysický r se zřejmě také rozroste...