Zámek Lysice otevírá 1. 6. 2021

Zámek Lysice je pro návštěvníky otevřen od 1. června 2021. Při návštěvě prosím dodržujte bezpečnostní pokyny v rámci opatření proti šíření nemoci covid-19.

Návštěvníci se mohou zúčastnit skupinových prohlídek interiérů, které jsou dle současných vládních nařízení omezeny pro 19 osob včetně průvodce.

 • Návštěvník je povinen v areálu v místech, kde je vyšší koncentrace osob a není možno dodržet 2 m odstupy, si zakrýt dýchací cesty (respirátor bez výdechového ventilku dle vládních opatření např. FFP2) a mít je zakryté po celou dobu, kdy se nachází v místech zvýšené koncentrace osob (nádvoří, zahrada, park, hrad, zámek apod.).
 • Návštěvník bez zakrytých dýchacích cest nebude vpuštěn do vnitřních prostor přístupných bez průvodce a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného. Výjimku mají děti do 2 let a další dle mimořádného opatření č. 418, Příloha č. 4, odst. 3.
 • Vstup do vnitřních prostor je omezen na 15 m2 na návštěvníka.
 • Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
 • Zakazuje se shlukování osob, a to jak v parcích a zahradách, nádvořích a dalších venkovních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami, na pokladnách, před výdejními okénky občerstvení a v místech prodeje upomínkových předmětů. Návštěvníci mezi sebou musí udržovat odstup minimálně 2 m. 
 • Návštěvník je povinen před vstupem do pokladny a WC použít desinfekci rukou.
 • Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).
 • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.
 • Při nedodržení těchto pokynů nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, i v případě, že má uhrazené vstupné.

Při vstupu do areálu zámku je nutno:

 • dbát zvýšené hygieny (v areálu zámku budou umístěny stojany s desinfekcí)
 • dodržovat rozestupy 2m

Při vstupu do interiérů zámku - pokladny či prohlídkových tras - je nutno:

 • desinfikovat ruce (před vstupem do pokladny bude umístěn stojan s desinfekcí)
 • vstupovat jednotlivě
 • dodržovat rozestupy 2m
 • mít nasazený respirátor

Preferujeme bezkontaktní platby kartou

Prosíme návštěvníky o důsledné dodržování bezpečnostních opatření a o shovívavost.