Evropské kulturní dědictví - Státní zámek Lysice

Speciální prohlídky zámku a areálu zaměřené na obnovu a restaurování

Dny evropského dědictví jsou celorepublikovou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor. V České republice se konají pravidelně od roku 1991 a v letos proběhnou ve dnech 12.-20. září.

Státní zámek Lysice pořádá při této příležitosti speciální komentované prohlídky zámeckého areálu, se zaměřením na restaurování mobiliáře a obnovu zámeckých prostor. Návštěvníci budou mít v neděli 13. 9. 2020 ve dvou vstupech v 11.00 a 15.00 hodin, jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí památkové péče prostřednictvím prohlídky vedené pouze obnovovanými prostorami zámku a podrobného komentáře týkajícího se restaurování jednotlivých sbírkových předmětů.

Informace a vstupenky zde