Nejstarší část lysického zámku po obnově

Díky uvolněným finančním prostředkům na podzim letošního roku byla před několika dny dokončena obnova fasády západního křídla zámku včetně truhlářských prvků v havarijním stavu. Tato část zámku, jejíž dostavba byla dokončena v roce 1554 Divišem Černčickým z Kácova, je dochovanou částí původní tvrze, jedná se tedy o jednu z nejstarších stavebních částí hlavní budovy zámku v celém areálu této památky.

Nákladem 1, 02 mil Kč byly opraveny lokální destrukce povrchu omítek, podstřešní římsy, byly revidovány a následně ošetřeny všechny kovové a dřevěné prvky na fasádě a také repasovány či dle původních vyrobeny a osazeny nové části kastlových oken.  Současně byl také obnoven balkón z 19. stol. na západní fasádě v části mladší budovy zámku, která k tvrzi přiléhá.

Díky tomu, že podobné obnovy se dostalo letos na jaře i východní fasádě, stav fasád vnějšího pláště budovy zámku je nyní ve velmi dobrém stavu. Další výraznou a potřebnou akcí stavební obnovy by měly být střechy na hlavní zámecké budově, především výměna břidlice a klempířských prvků.