Vylepšení archivace unikátního souboru fotografií na lysickém zámku

Málokdo ví, že v depozitáři lysického zámku jsou uloženy velmi hodnotné historické fotografie. Jedná se o fotografie pořízené a shromážděné posledními majiteli zámku, tedy Dubskými z Třebomyslic, ale také o velké množství fotografií, které se na zámek Lysice dostalo v bouřlivé poválečné době padesátých let 20. století, z okolních hradů a zámků jako konfiskáty. Po sametové revoluci, v rámci restitučních řízení, bylo nevelké množství fotografií vráceno původním majitelům. V současnosti depozitář ukrývá přes 20 000 kusů fotografií volně ložených, či umístěných v albech, nebo rámovaných, dále negativů celuloidových nebo skleněných.

Velkou vzácností je konvolut skleněných negativů s protějškovými pozitivy složenými do leporel z 80. let 19. století, jejichž autorem je hrabě Gabriel Gudenus, majitel zámku v Moravci, nadšený amatérský fotograf. Blízkým Gudenusovým přítelem a učitelem byl Josef Kunzfeld, významný brněnský fotograf, jehož fotografie depozitář také ukrývá. Největším pokladem lysického fotodepozitáře je daguerrotypie datovaná rokem 1846, tedy nejstarší fotografie ve sbírce.

Ke konci roku 2020 se podařilo zajistit finance, konkrétně 200.000,-Kč a nakoupit speciální, certifikovaný obalový materiál, do kterého je celá fotografická sbírka nyní balena a ukládána. Díky profesionálnímu uložení budou fotografie mít větší šanci, že je uvidí mnoho dalších generací po nás.