Restaurování erbovní výzdoby vnitřního nádvoří lysického zámku

Obnova původní malířské výzdoby nádvoří.

Na vnitřním nádvoří lysického zámku se nachází unikátní erbovní galerie z druhé poloviny 19. století. Všech 83 barevných štukových erbů vzniklo při poslední velké přestavbě zámku hrabětem Emanuelem Dubským mezi lety 1860-1890. Dle průzkumů se jedná o znaky rodů spřízněných s poslední šlechtickou rodinou Dubských, na zámku sídlící až do roku 1945, ale také rodů vzdálených, se kterými byly udržovány úzké přátelské vazby. 

Jelikož jsou erby vystavovány extrémním povětrnostním podmínkám, dochází k jejich neustálé degradaci. Poslední restaurátorský zásah proběhl v roce 2001.

V současnosti probíhá restaurátorský průzkum a restaurování referenčního pole malovaných erbů. Při průzkumu bylo odhaleno, že je pod nepůvodními vrstvami velmi dobře zachována původní malba z 19. století. Bude tedy velmi dobře možné obnovit původní, detailní malířské pojetí erbů a navrátit se k původní barevnosti. Zhotovitel restaurátorského průzkumu zajistí dosavadní veškeré práce za částku 135.036,- Kč.