Zámecká zahrada v Lysicích se uzavírá

Z důvodů rozsáhlé rekonstrukce a obnovy zámecké zahrady i zahradnictví se od 1. 9. 2021 uzavírá pro návštěvníky zámecká zahrada Státního zámku v Lysicích. Za dva a půl roku se musí zajistit nejen velký objem stavebních prací, například statika i opravy zdí, schodišť, sloupů klasicistní kolonády, oprava a restaurování grotty, všech zahradních saletů, nové vedení a zdroje závlahy, nové vedení sítí, ale také historický zahradní koncept výsadeb, včetně nového založení trávníků i květinových parterů. Některé nemocné stromy bude nutné rovněž nahradit a pomyslnou „třešinkou na dortu“ bude i restaurování a návrat původní sochařské výzdoby. Vše podle dobových archiválií a fotografií.

Součástí projektu je i obnova zámeckého zahradnictví, které ji nutně potřebuje i z provozních, ekonomických a ekologických důvodů. Obnoveny budou skleníky, aby nedocházelo k tepelným ztrátám, postaveny budou nová pařeniště, kompostiště apod. Své obnovy se také dočká evropský unikát – fíkovna, která bude poté rovněž zpřístupněna veřejnosti.

Finanční zdroje ve výši 179 miliónů korun, budou čerpány z dotace MK – Péče o národní kulturní dědictví I.