Naivní malíři na lysickém zámku v sezóně 2021

Malíři na lysickém zámku a Špilberku

V týdnu od 16. do 20. 8. 2021můžete při návštěvě areálu Státního zámku v Lysicích potkat výtvarníky, kteří na pozvání Spolku přátel naivního a amatérského umění a ve spolupráci s NPÚ, přijeli na již VII. mezinárodní setkání. Malují zde malíři z Česka, Slovenska, Itálie, ale také Indie a Ukrajiny.

Celá aktivita Spolku i setkávání umělců v Lysicích je inspirována skutečností, že právě v Lysicích se narodil jeden z předních  českých naivních umělců, pan Jan Hruška (1918-2004). Jeho „vyšívané“ obrazy tvořené jehlou jsou opravdovou raritou.

Naivní nebo-li insitní umění je uměním jednoduchým, bezprostředním, přirozeným a nenuceným. K tomuto umění můžeme přiřadit díla, která byla vytvořena naivně, tedy osobami bez uměleckého, výtvarného vzdělání.

Amatérské umění je dílem laika, napodobujícího určitý směr nebo způsob. Amatérský umělec se snaží své dílo neustále zdokonalovat a být co nejblíže k profesionálnímu výtvarnému umění. Nepovažuje se za naivního umělce.

Současně byla také na hradě Špilberku za podpory Muzea města Brna, statutárního města Brna a Jihomoravského kraje dne 17.8. slavnostně otevřena výstava „Kouzelný svět“, na které jsou vystavena díla insitních a amatérských umělců, která byla namalována při minulých ročnících. Celkem je prezentováno 150 obrazů a desítka dalších výtvarných děl od autorů z 12-ti zemí.  Nechybí ani „vyšívané“ obrazy pana Jana Hrušky. Výstava je přístupná denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, a to až do 26.9.2021 (více na www.spilberk.cz). Návštěvník na mnoha obrazech pozná právě lysický zámek nebo jeho zahradu, inspirace místem setkání je tak zřejmá.

Barevná díla zde vystavená jsou někdy fantazií, tu pohádkou, ale vždy vlastním vnímáním umělce, který chce malovat či tvořit ze svého vnitřního zájmu a většinou s radostí. Zveme Vás tedy do kouzelného světa, který svým optimismem může přinést radost i v této zvláštní době.