Pro média

Tisková zpráva: Den památek na lysickém zámku

Letošní Mezinárodní den památek připadá na sobotu 22. 4., a přihlásí se k němu i Státní zámek Lysice u Boskovic. Pro návštěvníky bude od 10.00 do 16.30 hodin volně přístupná zámecká zahrada s ojedinělou kolonádou s krytou pergolou. Procházkou jejich romantických teras mezi květy tulipánů, mohou návštěvníci přijít až před loni obnovenou lodžii a severní křídlo zámku s restaurovanou fasádou.  Mimořádně bude zpřístupněna i sala terrena s unikátní manýristickou malířskou výzdobou. Interiér saly terreny se začne restaurovat v letošním roce a tato obnova se nebude týkat jen maleb marín a zoomorfních motivů na kupoli místnosti z 1. pol. 17. stol., ale také mozaikové dlažby a mramorového krbu.  Práce v hodnotě téměř 8 miliónů korun, by měly být hotovy do podzimu následujícího roku a reprezentační prostora bude poté využita pro konání svatebních obřadů nebo koncertů dobové hudby.

Více informací: Bc. Martina Rudolfová, kastelánka SZ Lysice, lysice@npu.cz, tel. 516472235 nebo na www.zamek-lysice.cz