Svatba na lysickém zámku může být jako z pohádky

Elegantní Velký sál či romantická zámecká zahrada lákají ke slavnostnímu prožití svatebního dne a obřadu či k pořízení svatebních fotografií.

Jsme připraveni splnit Vaše přání tak, abyste byli Vy i Vaši hosté spokojeni. V roce 2013 jsme se zařadili mezi čtyři nejoblíbenější svatební místa v České republice.

Svatební obřady konané na Státním zámku Lysice (v interiérech zámku i zámecké zahradě) mohou být jak občanské, tak i církevní, a konají se většinou od dubna do října o sobotách v době od 10 do 13 hodin.

Občanské sňatky legislativně a organizačně zajišťuje matrika Městyse Lysice (tel. 516 472 210, mail: matrika@mestys.lysice.cz), která současně provádí rezervaci termínů.

Jiné termíny civilních svatebních obřadů na Státním zámku Lysice jsou možné pouze po dohodě s vedením Městyse Lysice a jednalo by se jen o provedení úředního aktu bez programu a účinkování Sboru pro občanské záležitosti Lysice (tedy bez hudby a recitace básní).

Církevní svatby lze vykonat rovněž, termín si však dohodnou snoubenci se správou zámku a duchovním. Evangelické církevní sňatky pro tento zámek zajišťuje pan farář Martin Kopecký (tel. 606 702 768, mail: fararmartin@seznam.cz).

Po dohodě termínu snoubenci kontaktují správu Státního zámku Lysice telefonicky (tel. 516 472 235) nebo mailem lysice@npu.cz, aby dohodli uzavření smlouvy o konání svatebního obřadu. Tato smlouva musí být podepsána oběma stranami nejpozději 5 pracovních dnů před konáním svatebního obřadu.

Cena pronájmu je stanovena :
- konání svatebního obřadu ve Velkém sále:
6 500,- Kč + DPH v zákonné výši
- v případě stávajících 21%  celkem 7 865,- Kč
V ceně je zahrnuto: květinová výzdoba sálu, zajištění sedacího nábytku (16 židlí) a možnost  fotografování v určených interiérech zámku a v zámecké zahradě v délce do 60 minut.

- konání svatebního obřadu v zámecké zahradě:
za pronájem pozemku: 5 000,- Kč (osvobozeno od DPH)

za další služby (ceny včetně DPH):
- zapůjčení stolu a 12ti bíle potažených židlí 500,- Kč       
- zapůjčení dalších židlí - 50,- Kč/židle
- zajištění květinové vazby na stole 200,- Kč
- zapůjčení myrtového stromku 50,- Kč/kus
- svatební prohlídka s možností nekomerčního fotografování 1200,- Kč/skupina
- prohlídka pro svatební hosty v době fotografování novomanželů za zvýhodněnou cenu 80,-Kč/osoba/trasa

Konečná cena je vždy stanovena dle poskytnutých plnění, která jsou poskytována v souladu s požadavky a objednávkou objednatele/snoubenců.

Další důležité informace:
- focení obřadu stejně tak jako jeho filmování je povoleno.
- platba za konání svatebního obřadu probíhá hotově nebo platební kartou nejpozději před konáním obřadu oproti příjmovému dokladu v pokladně zámku nebo bankovním převodem s variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě o konání svatebního obřadu (nejpozději 5 pracovních dnů před konáním svatebního obřadu).
- doporučený počet svatebních hostů ve Velkém sále je do 60 osob, max. do 80 osob.
- v areálu zámku platí zákaz vjezdu motorových vozidel, tento zákaz neplatí pro auto nevěsty, které může vjet na 1. nádvoří a zaparkovat v jeho pravé části.
- účastníci svatebního obřadu jsou povinni dbát pokynů zaměstnance zámku, který je z 1. nádvoří doprovodí až do místa konání svatebního obřadu, je přítomen obřadu a fotografování v interiérech zámku.
- správa zámku si dovoluje požádat o nepoužívání obuvi s kovovými podpatky z důvodů možného nevratného poškození historických parket.
- svatební obřady probíhají  v památkovém objektu značné hodnoty, s exponáty není možné manipulovat, v celém areálu platí  zákaz používání otevřeného ohně.
- pokud bude pro některého ze svatebních hostů požadován bezbariérový přístup je vhodné o tom správu zámku předem informovat.

Pro páry nesezdané na Státním zámku Lysice nabízíme možnost fotografování ve vybraných interiérech a zámecké zahradě  v délce trvání do 60 minut za poplatek 1200,- Kč (osvobozeno od DPH), který se hradí hotově či kartou v pokladně zámku. Je nutné termín fotografování rezervovat.