Svatba na lysickém zámku může být jako z pohádky

V roce 2024 už opět i v zámecké zahradě, která prošla rozsáhlou obnovou a je s bohatou výsadbou a opravenými sloupy kolonády daleko krásnější než bývala.
Elegantní Velký sál či zrestaurovaná sala terrena lákají ke slavnostnímu prožití svatebního dne i obřadu nebo k pořízení svatebních fotografií.

Jsme připraveni splnit Vaše přání tak, abyste byli Vy i Vaši hosté spokojeni.

V roce 2024 je možné využít pro konání svatebního obřadu tyto prostory a místa:

Zámecká zahrada - svatební obřady lze uskutečnit na místech označených na připojené letecké fotografii, či na jiném, vhodném místě v zahradě, na základě výběru snoubenců a dohody se správou zámku.

 

1. U bazénu

2. Loučka

3. Třetí parter

Nájem místa (max. na 60 minut obřadu) je stanoven na 8.000,- Kč (osvobozeno od DPH), v ceně je možnost fotit se po obřadu 30 minut v zahradě. Základní květinovou výzdobu ve vybrané barevnosti (na stůl a ozdobení svatební brány) nabízíme za 2.000,- Kč (včetně DPH). Zapůjčení vybavení (židle či stolek) nabízíme za 50,- Kč/kus (včetně DPH). Zapůjčení brány (hranatá, kulatá, oktagon) za 200,- Kč (včetně DPH).

Pokud využijete naší nabídky takto zajištěná svatba (místo, 20 židlí, stůl, brána a výzdoba) Vás bude stát 11.250,- Kč .

 

Velký salón -  reprezentační sál v prvním patře zámku, s kapacitou do 80 osob, za pořádání sňatku je snoubencům stanovena cena 14.520,- Kč včetně 21 % DPH. V ceně je zahrnuta: květinová výzdoba sálu ze tří květinových vazeb, barevnost dle přání, dále zajištění sedacího nábytku (20 židlí bíle potažených) a možnost fotografování novomanželů a svatebčanů (maximálně však skupiny do 15 osob) v určených interiérech zámku, v délce do 60 minut.

Sala terrena -  zahradní pavilón, přiléhající k severní části zámku, nově zrestaurovaný interiér, s kapacitou do 60 osob, za pořádání sňatku je snoubencům stanovena cena 8.470,- Kč včetně 21 % DPH.  V ceně je zahrnuta: květinová výzdoba (květinová vazba) na stůl v požadované barevnosti, dva myrtové stromky), zajištění sedacího nábytku (20 židlí) a možnost fotografování novomanželů a svatebčanů (maximálně však skupiny do 15 osob) v určených interiérech zámku v délce do 60 minut, a využití ozvučení. Výzdoba a vybavení sala terreny je variabilní, podle přání snoubenců.

I pro novomanželské ry nesezdané na lysickém zámku, či jeho zahradě nabízíme možnost fotografování ve vybraných interiérech lysického zámku (v délce trvání za každých započatých 30 minut 1.500,- Kč), nebo zámecké zahradě (v délce trvání za každých započatých 30 minut 800,- Kč). Poplatek lze uhradit kartou či hotově v pokladně zámku. Je nutné termín fotografování dopředu zarezervovat! (e-mailem na:  lysice@npu.cz ).

Termíny církevních svatebních obřadů a další podrobnosti lze dohodnout s kastelánkou zámku na e-mailové adrese : rudolfova.martina@npu.cz, nebo na tel. čísle  +420 516 472 235.

Tyto sňatky lze uskutečnit na základě smlouvy o konání sňatečného obřadu, která se uzavírá mezi snoubenci (je možné pouze s jedním snoubencem) a Národním památkovým ústavem, prostřednictvím správy Státního zámku Lysice.

Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku se předkládají matrikářce úřadu městyse Lysice matrika@mestys.lysice.cz  a ta vydá osvědčení k uzavření sňatku před církví, bez kterého nelze církevní sňatek uzavřít.

Evangelické církevní sňatky lze vykonat po dohodě například s panem farářem Martinem Kopeckým (mail: fararmartin@seznam.cz).

Další důležité informace:

- focení svatebního obřadu stejně tak jako jeho filmování je povoleno
- cena za pronájem jiných vhodných prostor v areálu SZ Lysice pro konání sňatku je stanovena dle dohody mezi správou zámku a snoubenci na základě rozsahu využívaných prostor a služeb. Poplatek je od snoubenců vybírán na základě uzavřené smlouvy o konání sňatečného obřadu v návštěvnické pokladně před konáním svatebního obřadu v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo převodem na bankovní účet NPÚ na základě faktury, kterou vystaví a zašle SZ Lysice.
- účastníci sňatku jsou žádáni dbát pokynů zaměstnanců zámku, kteří svatební hosty doprovází k místu konání svatebního obřadu a při fotografování. Správa zámku žádá o nepoužívání kovových podpatků z důvodů nenávratného poškození vzácných původních parket.
- v areálu zámku platí zákaz vjezdu motorových vozidel, tento zákaz neplatí pro auto nevěsty, které může vjet na 1. nádvoří a zaparkovat v jeho pravé části, případně na vyhrazeném místě před salou terrenou
- účastníci svatebního obřadu jsou povinni dbát pokynů zaměstnance zámku, který je z 1. nádvoří doprovodí až do místa konání svatebního obřadu, je přítomen obřadu a fotografování v interiérech zámku
- svatební obřady probíhají  v památkovém objektu značné hodnoty, s exponáty není možné manipulovat, v celém areálu platí  zákaz používání otevřeného ohně
- pokud bude pro některého ze svatebních hostů požadován bezbariérový přístup je vhodné o tom správu zámku předem informovat (emailová adresa: lysice@npu.cz, telefonní kontakt: +420 516 472 235)