Svatba na lysickém zámku může být jako z pohádky

Elegantní Velký sál či romantická zámecká zahrada a nově zrestaurovaná sala terrena lákají ke slavnostnímu prožití svatebního dne a obřadu či k pořízení svatebních fotografií.

Jsme připraveni splnit Vaše přání tak, abyste byli Vy i Vaši hosté spokojeni. V roce 2013 jsme se zařadili mezi čtyři nejoblíbenější svatební místa v České republice.

Svatební obřady konané na Státním zámku Lysice (v interiérech zámku, zámecké zahradě a od 1. 6. 2019 ve zrestaurované sale terreně - buďte první oddaní v tomto nádherném a netradičním prostoru) mohou být jak občanské, tak i církevní, a konají se většinou od dubna do října o sobotách v době od 10.00 do 13.00 hodin.

Občanské sňatky legislativně a organizačně zajišťuje matrika Městyse Lysice (tel. 516 472 210, mail: matrika@mestys.lysice.cz), která současně provádí rezervaci termínů.

Jiné termíny civilních svatebních obřadů na Státním zámku Lysice jsou možné pouze po dohodě s vedením Městyse Lysice a jednalo by se jen o provedení úředního aktu bez programu a účinkování Sboru pro občanské záležitosti Lysice (tedy bez hudby a recitace básní).

Církevní svatby lze vykonat rovněž, termín si však dohodnou snoubenci se správou zámku a duchovním. Evangelické církevní sňatky pro tento zámek zajišťuje pan farář Martin Kopecký (tel. 606 702 768, mail: fararmartin@seznam.cz).

Po dohodě termínu na matrice Městyse Lysice, snoubenci kontaktují správu Státního zámku Lysice telefonicky (tel. 516 472 235) nebo mailem lysice@npu.cz, aby dohodli uzavření smlouvy o konání svatebního obřadu. Tato smlouva musí být podepsána oběma stranami nejpozději 5 pracovních dnů před konáním svatebního obřadu.

Cena pronájmu je stanovena :

- konání svatebního obřadu ve Velkém sále do 1. 6. 2019:
6 500 Kč + DPH v zákonné výši
- v případě stávajících 21%  celkem 7 865 Kč
V ceně je zahrnuto: květinová výzdoba sálu, zajištění sedacího nábytku (16 židlí) a možnost  fotografování v určených interiérech zámku a v zámecké zahradě v délce do 60 minut.

- konání svatebního obřadu ve Velkém sále od 1. 6. 2019:                                                                    10 000 Kč + DPH v zákonné výši - v případě stávajících 21% celkem 12 100 Kč                                      V ceně je zahrnuto: květinová výzdoba sálu, zajištění sedacího nábytku (16 židlí) a možnost  fotografování v určených interiérech zámku a v zámecké zahradě v délce do 60 minut.

- konání svatebního obřadu v sale terreně od 1. 6. 2019:                                                                      6 000 Kč + DPH v zákonné výši - v případě stávajících 21% celkem 7 260 Kč                                         V ceně je zahrnuto: květinová výzdoba, zajištění sedacího nábytku (16 židlí) a možnost  fotografování v určených interiérech zámku a v zámecké zahradě v délce do 60 minut. Výzdoba i vybavení saly terreny je variabilní, podle přání snoubenců.

- konání svatebního obřadu v zámecké zahradě:
za pronájem pozemku: 5 000 Kč (osvobozeno od DPH)

za další služby v zámecké zahradě (ceny včetně DPH):
- zapůjčení stolu a 12ti bíle potažených židlí 500 Kč       
- zapůjčení dalších židlí - 50 Kč/židle
- zajištění květinové vazby na stole 200 Kč                                                                                                      
- zapůjčení myrtového stromku 50 Kč/kus

- poskytnutí elektrické přípojky 200 Kč

Dále je možné zajistit:

- svatební prohlídku s možností nekomerčního fotografování 1200 Kč/skupina
- prohlídka pro svatební hosty v době fotografování novomanželů za zvýhodněnou cenu 80 Kč/osoba/trasa

Konečná cena je vždy stanovena dle poskytnutých plnění, která jsou poskytována v souladu s požadavky a objednávkou objednatele/snoubenců.

Další důležité informace:
- focení obřadu stejně tak jako jeho filmování je povoleno
- platba za konání svatebního obřadu probíhá hotově nebo platební kartou nejpozději před konáním obřadu oproti příjmovému dokladu v pokladně zámku nebo bankovním převodem s variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě o konání svatebního obřadu (nejpozději 5 pracovních dnů před konáním svatebního obřadu)
- doporučený počet svatebních hostů ve Velkém sále je do 60 osob, max. do 80 osob
- v areálu zámku platí zákaz vjezdu motorových vozidel, tento zákaz neplatí pro auto nevěsty, které může vjet na 1. nádvoří a zaparkovat v jeho pravé části
- účastníci svatebního obřadu jsou povinni dbát pokynů zaměstnance zámku, který je z 1. nádvoří doprovodí až do místa konání svatebního obřadu, je přítomen obřadu a fotografování v interiérech zámku
- správa zámku si dovoluje požádat o nepoužívání obuvi s kovovými podpatky z důvodů možného nevratného poškození historických parket
- svatební obřady probíhají  v památkovém objektu značné hodnoty, s exponáty není možné manipulovat, v celém areálu platí  zákaz používání otevřeného ohně
- pokud bude pro některého ze svatebních hostů požadován bezbariérový přístup je vhodné o tom správu zámku předem informovat

Pro páry nesezdané na Státním zámku Lysice nabízíme možnost fotografování ve vybraných interiérech a zámecké zahradě  v délce trvání do 60 minut za poplatek 1200 Kč (osvobozeno od DPH), který se hradí hotově či kartou v pokladně zámku. Je nutné termín fotografování rezervovat.