Svatba na lysickém zámku může být jako z pohádky

Elegantní Velký sál či zrestaurovaná sala terrena lákají ke slavnostnímu prožití svatebního dne a obřadu nebo k pořízení svatebních fotografií.

Jsme připraveni splnit Vaše přání tak, abyste byli Vy i Vaši hosté spokojeni. V roce 2013 jsme se zařadili mezi čtyři nejoblíbenější svatební místa v České republice.

Svatební obřady konané na Státním zámku Lysice (v interiérech nebo zrestaurované sale terreně - buďte mezi prvními oddanými v tomto nádherném a netradičním prostoru) mohou být jak občanské, tak i církevní, a konají se většinou od dubna do října o sobotách v době od 10.00 do 13.00 hodin.

Z důvodu celkové rekonstrukce a obnovy zámecké zahrady v letech 2021-2023, nebude možné uskutečnit svatební obřad ani fotografování svatebních párů v zahradních prostorách. Za vzniklou újmu se omlouváme.

Občanské sňatky legislativně a organizačně zajišťuje matrika Městyse Lysice (tel. 516 472 210, mail: matrika@mestys.lysice.cz), která současně provádí rezervaci termínů.

Občanský sňatek lze uzavřít v areálu Státního zámku Lysice (dále jen SZ Lysice), národní kulturní památky, po uzavření smlouvy o konání sňatečného obřadu, která se uzavírá mezi snoubenci (je možné pouze s jedním ze snoubenců) a Národním památkovým ústavem, prostřednictvím správy SZ Lysice.

Kontakt na NPÚ úps  v Kroměříži, správu SZ Lysice:

emailová adresa: lysice@npu.cz nebo telefon +420 516 472 235. Ze strany snoubenců je nutné sdělit termín svatebního obřadu, jejich bydliště, data narození a způsob úhrady tak, aby mohl být snoubencům zaslán návrh výše uvedené smlouvy. Tato smlouva musí být oboustranně uzavřena nejpozději 10 pracovních dnů před konáním svatebního obřadu.

Informace k ochraně osobních údajů jsou uveřejněny ze strany NPÚ na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Jiné termíny civilních svatebních obřadů na Státním zámku Lysice jsou možné pouze po dohodě s vedením Městyse Lysice a jednalo by se jen o provedení úředního aktu bez programu a účinkování Sboru pro občanské záležitosti Lysice (tedy bez hudby a recitace básní).

Církevní svatby lze vykonat rovněž, termín si však dohodnou snoubenci se správou zámku a duchovním. Evangelické církevní sňatky pro tento zámek zajišťuje pan farář Martin Kopecký (tel. 606 702 768, mail: fararmartin@seznam.cz).

Cena pronájmu je stanovena :

- konání svatebního obřadu ve Velkém sále:                                                                                           10 000 Kč + DPH v zákonné výši - v případě stávajících 21% celkem 12 100 Kč                                      V ceně je zahrnuto: květinová výzdoba sálu, zajištění sedacího nábytku (20 židlí bíle potažených) a možnost  fotografování novomanželů a svatebčanů (maximálně však skupiny 15 osob) v určených interiérech zámku a v délce do 60 minut (s doprovodem pověřeného zaměstnance zámku, který se svatebčanů ujímá hned po příchodu na zámek).

- konání svatebního obřadu v sale terreně:                                                                                              6 000 Kč + DPH v zákonné výši - v případě stávajících 21% celkem 7 260 Kč                                         V ceně je zahrnuto: květinová výzdoba, zajištění sedacího nábytku (20 židlí bíle potažených či do sala terreny židlí vhodných) a možnost  fotografování novomanželů a svatebčanů (maximálně však skupiny 15 osob) v určených interiérech zámku v délce do 60 minut (s doprovodem pověřeného zaměstnance zámku, který se svatebčanů ujímá hned po příchodu na zámek).

Výzdoba i vybavení saly terreny je variabilní, podle přání snoubenců.

Dále je možné zajistit:

- svatební prohlídku zámku s možností nekomerčního fotografování 1200 Kč/skupina                               - prohlídka pro svatební hosty v době fotografování novomanželů za zvýhodněnou cenu 80 Kč/osoba/trasa

Konečná cena je vždy stanovena dle poskytnutých plnění, která jsou poskytována v souladu s požadavky a objednávkou objednatele/snoubenců.

Další důležité informace:
- focení svatebního obřadu stejně tak jako jeho filmování je povoleno
- cena za pronájem jiných vhodných prostor v areálu SZ Lysice pro konání občanského sňatku je stanovena dle dohody mezi správou zámku a snoubenci na základě rozsahu využívaných prostor a služeb. Poplatek je od snoubenců vybírán na základě uzavřené smlouvy o konání sňatečného obřadu v návštěvnické pokladně před konáním svatebního obřadu v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo převodem na bankovní účet NPÚ na základě faktury, kterou vystaví a zašle SZ Lysice.
- maximální počet účastníků občanského sňatku v interiérech zámku je 70 osob. Účastníci občanského sňatku jsou žádáni dbát pokynů zaměstnanců zámku, kteří svatební hosty doprovází k místu konání svatebního obřadu a při fotografování. Správa zámku žádá o nepoužívání kovových podpatků z důvodů nenávratného poškození vzácných původních parket.
- v areálu zámku platí zákaz vjezdu motorových vozidel, tento zákaz neplatí pro auto nevěsty, které může vjet na 1. nádvoří a zaparkovat v jeho pravé části, případně na vyhrazeném místě před salou terrenou
- účastníci svatebního obřadu jsou povinni dbát pokynů zaměstnance zámku, který je z 1. nádvoří doprovodí až do místa konání svatebního obřadu, je přítomen obřadu a fotografování v interiérech zámku
- svatební obřady probíhají  v památkovém objektu značné hodnoty, s exponáty není možné manipulovat, v celém areálu platí  zákaz používání otevřeného ohně
- pokud bude pro některého ze svatebních hostů požadován bezbariérový přístup je vhodné o tom správu zámku předem informovat (emailová adresa: lysice@npu.cz, telefonní kontakt: +420 516 472 235)

Pro páry nesezdané na Státním zámku Lysice nabízíme možnost fotografování ve vybraných interiérech v délce trvání do 60 minut za poplatek 1200 Kč (osvobozeno od DPH), který se hradí hotově či kartou v pokladně zámku. Je nutné termín fotografování rezervovat.