Obnova zámecké zahrady na zámku Lysice byla zahájena

V tek 22.10. 2021 byla za účasti generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové zahájena obnova zámecké zahrady a zahradnictví státního zámku v Lysicích.

Místní zámecká zahrada je unikátní svým renesančním terasovitým založením, ale také ojedinělou zahradní architekturou – kolonádou s krytou pergolou z poloviny 19. století. 

Za dva a půl roku se musí zajistit nejen velký objem stavebních prací (například statika i opravy zdí, schodišť, sloupů klasicistní kolonády, oprava a restaurování grotty, všech zahradních saletů, potřebné nové vedení a zdroje závlahy, nové vedení sítí), ale také historický zahradní koncept výsadeb včetně nového založení trávníků i květinových parterů. Současně se bude i restaurovat původní sochařská výzdoba tak, aby se mohla vrátit zpět do zahrady. Vše podle dobových archiválií a fotografií. Součástí projektu je i obnova zámeckého zahradnictví, které ji nutně potřebuje z provozních, ekonomických i ekologických důvodů. Obnoveny budou skleníky, aby nedocházelo k tepelným ztrátám, postavena budou nová pařeniště i kompostiště. Obnovy se také dostane evropskému unikátu – fíkovně, která bude poté rovněž zpřístupněna veřejnosti. Nový bude i zahradní mobiliář pro návštěvníky a informační systém. Finanční zdroje ve výši 179 milionů korun budou čerpány z dotace MK – Péče o národní kulturní dědictví I.