Památka ze začátku 15. století z lysické zámecké zahrady

Při zemních pracích rozsáhlé obnovy zámecké zahrady Státního zámku Lysice archeologové objevili část původního dřevěného potrubí. Na základě dendroarcheologického rozboru ing. Josefa Kyncla, který na základě zřetelných podkorních letokruhů (letokruhů vytvořených v roce pokácení stromu) stanovil letopočet 1400-1401, se tedy jedná o zatím nejstarší dřevo dochované na zámku. Původně se zřejmě podle způsobu opracování jednalo o trám (pozednici) z doby tvrze, která stála na místě dnešního zámku a kterou tehdy i s panstvím drželi páni z Kunštátu. Poté byl trám využit na novověké potrubí. Artefakt byl převezen ke konzervaci k odborníkům na Fakultu restaurování pardubické univerzity do Litomyšle a poté bude vystavený v novém návštěvnickém centru obnovené zahrady.

V současné době práce na obnově zahrady a zahradnictví intenzivně pokračují, pracuje se na sklenících, sloupech kolonády i cihlových zídkách a schodištích. Bylo zahájeno restaurování terakotové sochařské výzdoby.